Kan Fortnite ook in België beboet worden wegens oneerlijke handelspraktijken gericht op kinderen?

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een sanctie opgelegd aan Epic Games International, de ontwikkelaar van het spel Fortnite, wegens oneerlijke handelspraktijken die zich richten op minderjarige spelers.  De situatie in...

Bestaat er in België al een AI-toezichthouder?

De (ontwerptekst van de) AI Act legt elke lidstaat op om een nationale toezichthoudende autoriteit voor artificiële intelligentie (A) aan te wijzen. Er bestaat evenwel nog geen consensus of het één of meerdere autoriteiten per lidstaat moet zijn...

Is er een FAQ voor influencer marketing?

Steeds meer mensen willen influencer worden op Instagram of Facebook en zich toeleggen op influencer marketing. In een eerdere post hebben we al bericht over het Content Creator Protocol van de Vlaamse Regulator voor de Media, een influencer code...

Cybersecurity: wat is het wettelijk kader?

De voorbije jaren, en dan vooral in 2022, was de Europese Unie zeer actief in het produceren van regelgeving op het vlak van cybersecurity. Hiermee wil de EU de cyberweerbaarheid van haar lidstaten, inwoners en bedrijven verhogen. Wie met...

Kan het Marktenhof een beslissing van de GBA om procedurele redenen vernietigen?

Het Marktenhof is een specifieke kamer bij het hof van beroep te Brussel waarbij beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Het Marktenhof kan beslissingen van de GBA vernietigen om procedurele redenen...