Het modelrecht

Wat beschermt het modelrecht?

Het modellenrecht (of kortweg: modelrecht) is een intellectueel eigendomsrecht en biedt bescherming aan het uiterlijk oftewel de verschijningsvorm van een voorwerp. Wanneer deze vorm tweedimensionaal is, spreekt men van een tekening. Is de vorm driedimensionaal dan spreekt men van een model. Vandaar dat er ook vaak van het tekeningen- en modellenrecht wordt gesproken.

Bij een tekening kan gedacht worden aan de wijze waarop figuren, lijnen of kleuren zijn gecombineerd; dit zal het geval zijn bij het patroon van behangpapier, gordijnen of tapijten. Bij een model kan aan allerhande utilitaire voorwerpen worden gedacht, zoals de vorm van een bbq-toestel, een kledingstuk, een boormachine, een auto etc.

Bescherming wordt in elk geval geboden aan de verschijningsvorm, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. Enkel de visueel waarneembare elementen van een uiterlijk worden beschermd door het modelrecht.

In ieder geval kent het modelrecht een zeer ruim toepassingsgebied. Het kan ingeroepen worden voor ieder “voortbrengsel”, dat door de wet omschreven wordt als “elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp (…) verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen”. Het modelrecht kan niet ingeroepen worden voor computerprogramma’s.