Bitcoin en belastingen

Bitcoins zijn btw-vrij

U hoeft over het inkopen/verkopen van bitcoins (en andere cryptovaluta) in Europa geen btw te betalen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat bitcoins geen ander doel dienen dan het verrichten van betalingen. Daarom dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw te heffen over Bitcoins, er is fiscaal gezien immers geen toegevoegde waarde.

De uitspraak van het Hof van Justitie vindt u hier.

Door deze uitspraak heeft Bitcoin dus een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het wel de functie van geld heeft, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.

Bitcoin en belastingsaangifte

Indien u beroepsmatig bitcoin verhandelt, dan dient u de inkomsten uit deze transacties als beroepsinkomsten aan te geven in uw personenbelasting. Dit zal dan worden belast aan de normale progressieve belastingtarieven en zijn zij ook de berekeningsbasis voor de heffing van sociale zekerheidsbijdragen.

Maar wat indien u sporadisch bitcoin verhandelt en hieruit een meerwaarde haalt. Dient u dit dan als een diverse inkomen aan te geven (belastingtarief van 33%)? Indien deze meerwaarde het gevolg is van het normaal beheer van uw privé-vermogen dan dient u dit niet te doen. Indien u evenwel handelt met speculatief inzicht dan dient u deze inkomsten wel aan te geven.