Blockchain

Wat is blockchain?

Een blockchain is een gedistribueerde databank die een lijst van transacties bijhoudt en die beschermd is tegen vervalsingen of wijzigingen door de opslag nodes. Een blockchain is dus een gedecentraliseerde historiek van alle transacties sinds de start van het gedistribueerd systeem.

Om het eenvoudiger uit te leggen wat een blockchain nu juist inhoudt, kan deze vorm van databeheer het best vergeleken wordt met een spreadsheet of Excel werkblad. Dit Excel werkblad wordt gedeeld met iedereen (vandaar dat gesproken wordt van een gedistribueerd systeem); iedereen die meedoet krijgt een exacte kopie van het Excel werkblad en kan de inhoud ervan raadplegen. In dit Exel werkblad kunnen wijzigingen worden aangebracht, die onmiddellijk worden overgenomen op alle andere kopieën van dit Excel werkblad. 

Niet alle wijzigingen zijn mogelijk. Aan de lijst kunnen enkel toevoegingen worden aangebracht (zeg maar in een Excel context, nieuwe rijen onderaan het werkblad). Het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan de bestaande rijen in het werkblad, dank zij het gebruik van cryptografische software.

Gedecentraliseerd systeem

Het belangrijkste kenmerk van een gedistribueerd systeem zoals blockchain, is de afwezigheid van een centrale autoriteit.

Er is dus geen centrale autoriteit die bijvoorbeeld de identiteit van de gebruikers van het netwerk verifieert en die hun transacties registreert; er is geen centrale autoriteit die tussenkomt wanneer er discussies ontstaan tussen de deelnemers van het systeem etc. Deze rol wordt doorgaans gespeeld wordt door tussenpersonen (zoals bankinstellingen) of vertrouwde derde partijen (zoals notarissen of leveranciers van vertrouwensdiensten).

De gebruikers van het systeem stellen hun vertrouwen niet langer in een tussenpersoon, maar in de technologie.

Dit dient wel enigszins genuanceerd te worden. Waar de desintermediatie bij publieke blockchains effectief het geval is, zullen bij private blockchains regels worden vastgelegd door een bepaalde provider. Ook in het geval van smart contracts/slimme contracten kan de tussenkomst van een derde vereist zijn (“Oracle/Orakel”) genoemd) om elektronisch vast te stellen dat bepaalde gebeurtenissen zich hebben voorgedaan waardoor het contract moet worden uitgevoerd.

Gedistribueerd systeem

Cryptografie

Het vertrouwen in de blockchain technologie vloeit voort uit het gebruik van encryptie algoritmes.

DAO

Publieke, private en consortium blockchains

Een publieke blockchain is een open systeem waaraan iedereen kan deelnemen en/of een bijdrage kan leveren (zoals het ter beschikking stellen van processorkracht om transacties te verifiëren). Het is een volstrekt gedecentraliseerd systeem waarbij niemand controle op het gehele systeem kan uitoefenen. Het bekendste voorbeeld van een publieke blockchain is Bitcoin.

Publieke blockchains werken vaak met een beloningsysteem voor diegenen die meehelpen om transacties te verifiëren. Zo wordt in het geval van Bitcoin, de “miners” beloond met nieuwe bitcoins.

Een consortium blockchain staat enkel open voor een geselecteerde groep van deelnemers. Binnen deze gesloten groep worden data en transacties gedeeld. Deze vorm is interessant voor bank- of verzekeringsinstellingen.

Een private blockchain is een gesloten systeem dat gebruikt wordt binnen een onderneming. Data kan dan gedeeld worden tussen de departementen of filialen van een bedrijf.