Kinderporno

Wat is kinderporno?

Onder kinderporno worden afbeeldingen en video’s verstaan met daarin een seksuele gedraging van een minderjarige.

De Strafwet verduidelijkt het begrip “kinderpornografisch materiaal” als volgt :

1° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een minderjarige die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van een minderjarige voor primair seksuele doeleinden;
2° elk materiaal dat de visuele weergave op welke wijze dan ook behelst van een persoon die er als een minderjarige uitziet en die deelneemt aan echte of gesimuleerde expliciete seksuele gedragingen, of dat de weergave behelst van de geslachtsorganen van deze persoon voor primair seksuele doeleinden;
3° realistische afbeeldingen die de weergave behelzen van een niet-bestaande minderjarige die deelneemt aan expliciete seksuele gedragingen, of die de weergave behelzen van de geslachtsorganen van deze minderjarige voor primair seksuele doeleinden.

 

Kinderpornografie wordt dus in al haar verschijningsvormen bestreden. Daarbij is het de bedoeling om het beeld van de minderjarige op zich te beschermen, zelfs indien het kinderpornografisch materiaal werd vervaardigd met een meerderjarige die daartoe de uiterlijke kenmerken van een minderjarige wordt gegeven, bijvoorbeeld ook door ‘digitale manipulatie van het beeldmateriaal, en op consensuele wijze’.

Strafbaarheid van kinderporno

Bezit en toegang

Het verwerven of het bezitten van kinderpornografisch materiaal wordt bestraft door artikel 383bis §2 Strafwetboek.

De ‘liefhebbers van het genre’ zijn vindingrijk. De bestanden worden niet meer gedownload op de eigen pc, maar worden ergens centraal bewaard, op een voor justitie onbereikbare plaats. Een code of betaling geeft toegang tot de beelden, zonder dat er sprake is van één of andere vorm van strafbaar ‘bezit’.

Om die reden is ook het zich met kennis van zaken door middel van informatie- en communicatietechnologie de toegang verschaffen tot kinderporno strafbaar. Dit kan blijken uit het online-betalingsverkeer naar exploitanten van kinderpornosites, in combinatie met een overzicht van de bezochte websites.

Maken en verspreiden

Het maken of verspreiden van kinderporno wordt bestraft door artikel 383bis §1 Strafwetboek.

Bekijken

Het bekijken van kinderporno is in principe niet strafbaar.

Hiervoor zijn 2 redenen: ten eerste is het zeer moeilijk om te bewijzen dat een bepaalde persoon porno bekijkt; ten tweede kan het gebeuren dat iemand ongevraagd zo’n bestand toegestuurd krijgt en het, onwetend, opent.

Indien evenwel bewezen wordt dat de betrokkene wetens een webstek bezoekt en de beelden bekijkt, volstaat dit voor het Hof van Cassatie om te spreken van bezit van kinderporno (Cass. 3 februari 2015, AR P13.2070.N; Cass. 20 april 2011, AR P10.2006.F)

Wat voor straf staat er op kinderporno?

De straffen die voor kinderporno opgelegd worden zijn aanzienlijk te noemen.

Het bezitten of zich toegang verschaffen tot kinderporno wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot een jaar en met een geldboete van 100 euro tot 1.000 euro (te vermenigvuldigen x 8).

Het maken of verspreiden van kinderporno wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met een geldboete van 500 euro tot 10.000 euro (te vermenigvuldigen x 8).

Indien u wordt vervolgd voor het bezitten of verspreiden van kinderporno of u bent slachtoffer, dan is het aangewezen om een advocaat specialist in deze materie te contacteren. Neem gerust contact met ons op