Bitcoin en witwassen

Vanwege de opkomst van de Bitcoin (en andere cryptocurrency) is het mogelijk geworden om (meer) anoniem aan het betalingsverkeer mee te doen. Daarmee zijn ook de mogelijkheden om geld wit te wassen toegenomen. Ook worden bitcoins veel gebruikt voor de aanschaf van verboden middelen en goederen op het dark web.

De laatste jaren is het Belgische Openbaar Ministerie actief geworden in het opsporen van strafbare feiten die met behulp van Bitcoins zijn gepleegd. Er zijn al meerdere zaken geweest waarbij het witwassen van crimineel geld naar anonieme bitcoins tot veroordelingen heeft geleid (Bitcoin cashers). Echter is er bij het Openbaar Ministerie en zeker bij de lokale eenheden van de politie nog weinig kennis van cryptocurrency.

Wanneer is er sprake van witwassen van Bitcoin?

Het gebruik van Bitcoin is op zichzelf niet strafbaar, gezien de Bitcoin als geldig elektronisch ruilmiddel wordt gezien.  In Nederland oordeelde de rechtbank in Overrijsel in 2014 dat Bitcoin geen wettig betaalmiddel is, maar een ruilmiddel, net als goud en zilver.

Omdat met Bitcoin anoniem kan worden betaald, denkt het openbaar ministerie al snel aan (economische) misdrijven. Zo zijn er in de afgelopen jaren een aantal strafzaken gestart waarbij personen er van verdacht worden dat ze via Bitcoin:
  • Zwart geld witwassen
  • online drugs verhandelen, zoals bijvoorbeeld via de websites Silk Road I en II
  • het zonder toestemming gebruiken van computers van anderen, om daarmee bitcoins te minen (bijvoorbeeld via een botnet).

Indien u verdachte bent van een aan Bitcoin (of andere cryptovaluta) gerelateerd misdrijf, is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten hebben veel kennis van cybercrime en cryptocurrency.

Wat voor straf staat er op het witwassen van Bitcoin?

Witwassen wordt strafbaar gesteld in artikel 550 Strafwetboek.

De straf is: een gevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar en/of een geldboete van 26 tot 100.000 euro (bedragen anno 2018 te vermenigvuldigen met 8).

De omstandigheden van het geval kunnen veel invloed hebben op de straf die zal worden opgelegd. Zeker als het gaat om het langdurig en georganiseerd witwassen van crimineel geld via Bitcoin kunnen de straffen hoger uitvallen.

Ongebruikelijke transacties en CFI

Veel financiële instellingen (zoals uw bank) zijn  verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de CFI. U wordt hiervan niet in kennis gesteld.

De CFI bepaalt of een ongebruikelijke transactie ook een verdachte transactie is. Dit gebeurt aan de hand van witwastypologieën.

Wij constateren dat er bij justitie een verkeerd beeld bestaat van de handel in cryptovaluta. Wij hebben de rechtbank al meermaals kunnen overtuigen dat het handelen in bijvoorbeeld Bitcoins niet vanzelfsprekend verdacht of crimineel is.