Artificiële Intelligentie en auteursrecht

De overheid begint steeds meer oog te krijgen voor toezicht op AI en het gebruik daarvan.

Hoe kunnen wij u bijstaan als advocaat?

Wij adviseren over juridische aspecten van AI.

Zo helpen wij u bij het opstellen en analyseren van overeenkomsten voor het gebruik of de ontwikkeling van AI toepassingen zodat u uw rechten en verplichtingen kent en weet wat u kan verwachten van de toepassing.

Bovendien kunnen wij ook onderzoeken of uw bestaande toepassingen voldoen aan alle wet- en regelgeving en/of aan sectorspecifieke gedragscodes. Hierbij houden we ook al rekening met het EU voorstel van verordening betreffende artificiële intelligentie van 21 april 2021.