Kan een AI-systeem de uitvinder zijn van een octrooi?

Bij de aanvraag van een octrooi (patent) dient – verplicht – de naam van een uitvinder te worden vermeld (zie art. XI.16 Wetboek van Economisch Recht of art. 81 van het Europees Octrooiverdrag).

Het EPO ontving een Europese octrooi aanvraag waarin een AI-systeem, genoemd ‘Dabus‘, als uitvinder werd vermeld.

Deze aanvraag werd door de European Patent Office (EPO) geweigerd (en hoger beroep tegen deze beslissing werd door de Legal Board of Appeal op 21 december 2021 afgewezen).

Volgens het EPO kan enkel een mens (een fysiek persoon) als uitvinder van een octrooi worden aangewezen. Een Artificial Intelligence systeem kan dus geen uitvinder zijn.

Hoe kunnen wij u bijstaan als advocaat?

Wij staan uitvinders bij – desgevallend samen met een octrooibureau – bij de aanvraag van een Belgisch of Europees octrooi en waken erover dat aan alle geldigheidsvereisten om een octrooi aan te vragen is voldaan.

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar