Kan het Marktenhof een beslissing van de GBA om procedurele redenen vernietigen?

Het Marktenhof is een specifieke kamer bij het hof van beroep te Brussel waarbij beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Het Marktenhof kan beslissingen van de GBA vernietigen om procedurele redenen.

Op 16 juni 2022 legde de GBA een boete van 50.000 euro op aan persgroep Rossel voor inbreuken op de regelgeving inzake cookies op de websites lesoir.be, sudinfo.be en sudpressedigital.be. De boete had voornamelijk betrekking op inbreuken in verband met de vereiste toestemming voor het plaatsen van niet-essentiële cookies.

Rossel was het evenwel niet eens met deze beslissing en stelde beroep in bij het Marktenhof.

Bij arrest van 22 februari 2023 vernietigde het Marktenhof de beslissing van de geschillenkamer van de DPA om procedurele redenen. De beslissing die eerder door het beheerscomité van de DPA was genomen om de zaak naar de inspectiedienst te verwijzen, maakte namelijk geen melding van “ernstige aanwijzingen” voor een praktijk die tot een inbreuk op de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens kon leiden, hoewel de wet tot oprichting van de DPA dit voorschrijft (§ 18.10). De desbetreffende motivering van de beslissing van de geschillenkamer om sancties op te leggen was volgens het Marktenhof in dit opzicht onjuist en deze beslissing moet derhalve nietig worden verklaard (punt 18.12).

Zoekt u advies van een advocaat over procedures voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of het Marktenhof? Neem gerust contact op met onze advocaten gespecialiseerd in gegevensbeschermingsrecht.

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar