Cybersecurity: wat is het wettelijk kader?

De voorbije jaren, en dan vooral in 2022, was de Europese Unie zeer actief in het produceren van regelgeving op het vlak van cybersecurity. Hiermee wil de EU de cyberweerbaarheid van haar lidstaten, inwoners en bedrijven verhogen.

Wie met cybersecurity (cyberbeveiliging) bezig is, dient in het bijzonder rekening te houden met:

1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR)
2. De NIS 2 Richtlijn
3. De Verordening Cyberbeveiliging (Cybersecurity Act)
4. De Verordening cyberbeveiligingsvereisten voor producten met digitale elementen (Cyber Resilience Act) (ontwerptekst)
5. De Verordening betreffende digitale operationele weerbaarheid in de financiële sector (Digital Operational Resilience Act – DORA)
6. De Richtlijn betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten (Critical Entities Resilience Directive – CER)
7. De Verordening Digitale Diensten (Digital Services Act – DSA)
8. De Verordening Digitale Markten (Digital Markets Act – DMA)
9. De Verordening betreffende de Europese Ruimte voor gezondheidsgegevens (The European Health Data Space – EHDS) (ontwerptekst)
10. De Europese Chips Verordening (European Chips Act) (ontwerptekst
11. De Data Verordening (Data Act) (ontwerptekst)
12. De Data Governance Verordening (Data Governance Act -DGA)
13. De Artificiële Intelligentie Verordening (Artificial Intelligence Act) (ontwerptekst)
14. De ePrivacy Verordening (ontwerptekst)
15. Het EU beleid inzake cyberdefensie (EU Cyber Defence Policy)
16. Het strategisch kompas voor de EU (the Strategic Compass of the European Union)
17. Het instrumentarium voor Cyberdiplomatie (Cyber Diplomacy Toolbox)

Bent u actief op het vlak van cybersecurity en zoekt u juridisch advies van een advocaat? Neem gerust contact op met onze advocaten gespecialiseerd in cyberbeveiliging.

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar