Wordt een schilderij gemaakt door artificial intelligence beschermd door het auteursrecht?

Veilingshuis Christe kondigde recentelijk aan om voor de eerste keer een kunstwerk te veilen dat door Artificiële Intelligentie (AI) is gemaakt. Het betreft een schilderij waarop een zekere Edmond Belamy wordt geportretteerd, dat werd geproduceerd door een algoritme genaamd GAN (Generative Adversarial Network) ontwikkeld door het Parijse collectief Obvious.

Interessante vraag is of een dergelijk kunstwerk kan beschermd worden door het auteursrecht.

De antropocentrische benadering van het Belgische (en bij uitbreiding het continentaal-Europese) auteursrecht kent enkel een bescherming toe aan werken geproduceerd door mensen (zie artikel XI.170 Wetboek Economisch Recht dat naar een ‘natuurlijk persoon’ verwijst). In het Infopaq arrest oordeelde het Hof van Justitie dat auteursrecht enkel slaat op oorspronkelijke werken, en dat oorspronkelijheid de ‘eigen intellectuele schepping van de auteur’ moet weerspiegelen. Hieronder wordt verstaan dat een oorspronkelijk werk de persoonlijkheid van de auteur moet reflecteren, hetgeen duidelijk betekent dat een menselijke auteur noodzakelijk is opdat het auteursrecht op een werk kan ontstaan.

Aan dieren, robots of zoals hier AI-algoritmes komt dus geen auteursrechtelijke bescherming toe.

In de mate dat de menselijke hand die het AI-algoritme geschreven heeft, tot uiting komt in het kunstwerk, zou deze eventueel wel auteursrecht kunnen inroepen.

Uw onderneming ontwikkelt artifical intelligence algoritmes en zoekt een advocaat om na te gaan hoe u de output ervan kan beschermen?

 

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar