Wat is het juridisch kader voor gebruik van gezichtsherkenningstechnologie?

Joris Deene sprak op een studiedag georganiseerd door meemoo in het kader van het FAME-project over de juridische regels waarmee rekening moet worden gehouden wanneer gezichtsherkenningstechnologie wordt...

Bestaat er een Sjabloon voor een DPIA?

Wanneer bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van personen, dan is een verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 35 van de Algemene Verordening...

Kan een AI-systeem de uitvinder zijn van een octrooi?

Bij de aanvraag van een octrooi (patent) dient – verplicht – de naam van een uitvinder te worden vermeld (zie art. XI.16 Wetboek van Economisch Recht of art. 81 van het Europees Octrooiverdrag)...

Is een software reseller een handelsagent?

Softwareproducenten doen vaak beroep op zogenaamde ‘resellers’ (doorverkopers) om hun software te distribueren. Partijen sluiten dan een ‘reseller agreement’ (soms ook ‘partner...

Moeten vloggers en influencers bepaalde regels naleven?

Op 14 december 2021 publiceerde de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) een zogenaamd Content Creator Protocol. Dit protocol is het gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Audiovisuele diensten...