Kan ik mijn naam uit de Google zoekresultaten laten verwijderen?

Niet iedereen is gelukkig met wat er via Google over hem/haar terug te vinden. De vraag die dan vaak gesteld wordt, is of het mogelijk is om verwijderd te worden uit de Google zoekresultaten. Hiervoor wordt beroep gedaan op het recht om vergeten te worden.

Het Finse Administratief Hooggerechtshof diende zich te buigen over het verzoek van een man die een moord gepleegd had en wiens gevangenisstraf in 2017 beëindigd was. De man werd slechts tot een korte gevangenisstraf veroordeeld aangezien hij een mentale beperking had. Via Google kon iedereen die zijn naam ingaf informatie terug vinden over deze moord en de mentale beperking van de man. Hij vond dit een schending van zijn privacy en eiste dat Google deze informatie verwijderde uit de zoekmachine resultaten, hetgeen Google weigerde op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het Finse Administratief Hooggerechtshof oordeelde in een arrest van 17 augustus 2018 dat de gegevens over de mentale beperking van de man inderdaad gevoelige persoonsgegevens waren die tot zijn private sfeer behoorde. Ook al was de door de man gepleegde misdaad zeer ernstig, toch woog dit volgens het Hof niet op tegen het recht op privacy van de man.  Google dient dan ook de verwijzingen naar websites over deze informatie van de man uit haar zoekresultaten te verwijderen.

Deze zaak toont aan dat in bepaalde omstandigheden met succes kan geëist worden van Google dat websites met persoonsgegevens niet worden opgenomen in de zoekresultaten van Google. Google voorziet hiervoor trouwens een online verwijderingsformulier , alhoewel Google hier niet altijd gevolg aan geeft.

Het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid) werd overigens ook uitdrukkelijk opgenomen in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als GDPR).

Ook het Belgische Hof van Cassatie paste in een arrest van 29 april 2016 het recht om vergeten te worden toe in een zaak tussen een man die jaren geleden een zwaar verkeersongeluk had veroorzaakt en de krant Le Soir. De uitgever had immers oude Le Soir kranten gedigitaliseerd zodat informatie over de man via Google kon teruggevonden worden. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de man terecht kon eisen van Le Soir dat zijn naam werd geanonimiseerd aangezien het verkeersongeval zich in een ver verleden situeerde.

 

Wil u bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen op Google of andere websites, en zoekt u een advocaat om u hierin bij te staan?

 

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar