Witwastypologieën en cryptomunten

De Cel voor Financiële Informatieverwerking en witwastypologieën

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) is de organisatie die meldingen over ongebruikelijke transacties in ontvangst neemt. Zij moeten bepalen of een ongebruikelijke transactie ook een verdachte transactie is.

Bij die beoordeling wordt gebruik gemaakt van witwastypologieeën. Dit zijn gedragingen die volgens de CFI in verband met witwassen kunnen worden gebracht.

Witwastypologieën voor Cryptovaluta:

Sinds september 2018 heeft de CFI nu ook typologieën voor de handel in cryptovaluta (zoals Bitcoin, Monero, Ether) vastgesteld:

– een groot aantal overschrijvingen van derden gevolgd door overmakingen naar platforms voor het
wisselen van virtuele valuta;
– verkoop van virtuele valuta onmiddellijk gevolgd door opnames in contanten;
– de cliënt verstrekt financiële diensten (platforms voor het wisselen van virtuele valuta) zonder hiervoor
over een vergunning te beschikken;
– de cliënt kan niet aantonen dat hij al zijn fiscale verplichtingen heeft vervuld, hoewel hij kennelijk op
regelmatige wijze virtuele valuta wisselt (wisselplatforms);
– vage of tegenstrijdige verklaringen van de cliënt over de oorsprong van de fondsen;
– er is geen economische verantwoording voor de verrichtingen ;
– de verrichtingen stemmen niet overeen met het profiel van de cliënt;
– afgeronde bedragen worden op een bankrekening gecrediteerd, gevolgd door overmakingen naar
platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Dit kan worden verklaard door het feit dat de cliënt en
rekeninghouder een tussenpersoon is die misdaadgeld voor rekening van een criminele organisatie
witwast;
– verrichtingen in virtuele valuta vinden plaats via platforms voor het wisselen van virtuele valuta
gevestigd in rechtsgebieden waar er geen of weinig toezicht op wisselplatforms is;
– herhaalde overmakingen en zonder duidelijke verantwoording van fondsen afkomstig van
vennootschappen die BTM’s uitbaten (om contanten in virtuele valuta te wisselen);
– de cliënt gebruikt “over-the-counter”-platforms voor het wisselen van virtuele valuta, zulke platforms
bevorderen anonieme wisselverrichtingen tussen particulieren, soms in ruil voor contanten en
omgekeerd (LocalBitcoin bijvoorbeeld);
– de documenten die door de cliënt worden voorgelegd als bewijs voor zijn beleggingen in cryptomunten
zijn van slechte kwaliteit, onvolledig, vervalst of bevatten maar weinig informatie over het
beleggingsvoorstel.

Op de website van de CFI vindt u meer informatie over deze typologieën.

Van melding naar verdenking van witwassen

Als gedragingen rondom een transactie onder een of meer van de typologieën valt, dan betekent dat nog niet dat er sprake is van strafbaar witwassen. Het levert enkel een vermoeden van witwassen op.

Zodra de CFI  het vermoeden van witwassen heeft dan kan de zaak doorgestuurd worden naar het OM of de BBI. Die bepalen vervolgens of er voldoende aanwijzingen zijn om de betrokkene als verdachte van witwassen aan te merken.

Everest Advocaten zet zich in voor de juridische ontwikkeling van cryptovaluta.

De cryptohandel levert naast een hoop technische vragen ook een groot aantal juridische vragen op. In hoeverre moeten handelaren bijvoorbeeld aan klantenonderzoek doen? Kan van personen worden verwacht dat zij controleren of Bitcoins van een misdrijf afkomstig zijn, en wat is toch het probleem met het kopen van Bitcoins met contant geld?

Wij constateren dat het Openbaar Ministerie bijzonder kritisch is op de handel in cryptovaluta. Het OM legt naar onze mening een te grote verantwoordelijkheid bij handelaren, waardoor de handel in cryptovaluta ernstig kan worden bemoeilijkt.

Everest Advocaten is een van de weinige kantoren dat gespecialiseerd is in witwaszaken rondom cryptovaluta. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de rechters een zo goed mogelijk en weloverwogen beslissing kunnen nemen in deze toekomstbepalende strafzaken.

Wordt u verdacht van het witwassen van Bitcoins of verwacht u dat uw bank een ongebruikelijke transactie aan het CFI zal melden? Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat