Kan ik een huurovereenkomst digitaal sluiten?

Het verhuren van woningen brengt heel wat papierwerk en handtekening van partijen met zich mee. Is het dan niet mogelijk om alles op digitale wijze te doen? Ja en nee.

Het ondertekenen van documenten kan perfect digitaal gebeuren door middel van een elektronische  handtekening. Zo kan iedereen met zijn identiteitskaart en een eID-reader op digitale wijze zijn handtekening plaatsen op een huurovereenkomst.

MyRent (de dienst bij Fod Financiën) waar huurcontracten en plaatsbeschrijvingen ‘digitaal’ kunnen geregistreerd worden, herkende echter geen digitale handtekeningen. Dit zorgde ervoor dat huurders en verhuurders geen andere keuze hadden dan alle documenten manueel met de pen te tekenen, navolgend in te scannen en te uploaden in MyRent.

Om dit probleem op te lossen, ontwikkelde Immokantoor Dewaele , na besprekingen met Fod Financiën,  een digitaal platform waarop alle documenten worden verzameld die rond een huurovereenkomst hangen. Hieraan werd een elektronische toepassing van Connective gekoppeld, waardoor alle partijen in een beveiligde digitale omgeving de documenten kunnen tekenen en digitaal overmaken aan MyRent.

Alhoewel dit initiatief valt toe te juichen, lijkt deze mogelijkheid enkel geboden aan klanten van Immokantoor De Waele, zodat het geen algehele oplossing is voor alle huurovereenkomsten.

Een ander probleem stelt zich bij koopovereenkomsten. Veel kooptransacties worden via digitale wijze gesloten (denk maar aan een e-mail, sms of whatsapp bericht). De rechtspraak was hierover tegenstrijdig. Daar waar het hof van beroep te Gent een akkoord via sms erkende als een begin van geschreven bewijs van een akkoord over een aankoop, oordeelde het hof van beroep te Antwerpen van niet in een geval van een akkoord bereikt via e-mail. Om dit probleem de wereld uit te helpen, werd op 12 juli 2018 in het parlement een wetsontwerp goedgekeurd tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg. Hierin wordt duidelijk bepaald dat ook vastgoedtransacties via elektronische weg kunnen gesloten worden. Deze wet dient wel nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad, maar zodra de wet van kracht wordt zal het dus perfect rechtsgeldig zijn om via e-mail, sms, whatsapp etc. een onroerend goed aan te kopen.

Een volgende stap is om het eindproces bij de aankoop, zijnde het verlijden van de notariële akte bij een notaris, ook digitaal te laten plaatsvinden. Hierdoor zal ook het ter plaatse bij de notaris gaan ondertekenen van de notariële akte niet meer nodig zijn. Een finale denkoefening is om de rol van de notaris uit te schakelen met toepassing van blockchain technologie.

U ondervindt moeilijkheden m.b.t. de aankoop van een onroerend goed via digitale weg?

 

Joris Deene

Advocaat-partner bij Everest Advocaten
Specialisatie: Intellectuele eigendom, technologie en gegevensbescherming

Plaats commentaar