Advocaat octrooirecht

U zoekt een advocaat gespecialiseerd in octrooirecht? U heeft vragen over een octrooi of patent?

Het ICT-Rechtswijzer team van ons advocatenkantoor heeft reeds 20 jaar ervaring in het octrooirecht.

Wat kunnen wij concreet voor u betekenen?

  • Wij gaan samen met u na of uw uitvinding kan beschermd worden door een octrooi (patent)
  • Samen met een octrooigemachtigde begeleiden wij u bij het aanvragen van een octrooi (een Belgisch octrooi, een Europees octrooi, een Unitair octrooi of een internationaal octrooi).
  • Wij staan u bij tijdens het opstellen of nakijken van contracten, zoals octrooilicentieovereenkomsten of overeenkomsten tot overdracht van octrooirechten
  • Wij staan u bij in het geval van octrooi inbreuken (zowel in een online context als in het geval van namaak). In een buitengerechtelijke fase kan hierbij gedacht worden aan een ingebrekestelling (brief) of onderhandelingen over stopzetting en schadevergoeding. In een gerechtelijke fase kan gedacht worden aan een beslag inzake namaak, een stakingsprocedure of een procedure ten gronde tot vordering van een schadevergoeding. Wij staan als advocaat zowel octrooihouders als inbreukplegers bij in het octrooirecht.

Ervaring

Ons team van advocaten (met kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel) heeft reeds 20 jaar ervaring in alle aspecten van het octrooirecht en alle aspecten van octrooien (patents) in België.

Onze specialist, Mr. Joris Deene trad als advocaat reeds op in procedures over het octrooirecht, waarbij hij zowel rechthebbenden als inbreukplegers verdedigde.

Hij is tot slot lid van de Raad voor de Intellectuele eigendom en dit in de subsectie deskundigen. De Raad voor de Intellectuele eigendom adviseert de Minister die bevoegd is voor intellectuele eigendom.

Neem contact op als u wil bijgestaan worden door een advocaat specialist in octrooirecht !