Dos- en DDos aanvallen

Via een Denial of Service (kortweg DoS) aanval kan een computer of server (van bijvoorbeeld een website) massaal worden bestookt met dataverkeer, verzoeken of verstoringen. Door deze crashaanvallen of floodaanvallen wordt de computer of server (tijdelijk) onbruikbaar.

Bij een Distributed Denial of Service (kortweg DDoS) aanval gebruikt de aanvaller meer dan 1 afzender (meestal groot netwerk van gehackte computers) voor zijn DoS-aanval.

 

Artikel 145, § 3bis van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie
Met een geldboete van 50 euro tot 300 euro en met een gevangenisstraf van vijftien
dagen tot twee jaar of met één van die straffen alleen worden gestraft de persoon, die
een elektronische-communicatienetwerk of -dienst of andere elektronische communicatiemiddelen
gebruikt om overlast te veroorzaken aan zijn correspondent of schade te
berokkenen alsook de persoon die welk toestel dan ook opstelt dat bestemd is om de
voorgaande inbreuk te begaan, alsook een poging om deze te begaan.