Advocaat merkenrecht

U zoekt een advocaat gespecialiseerd in merkenrecht?

Het ICT-Rechtswijzer team van ons advocatenkantoor heeft reeds 20 jaar ervaring in het merkenrecht.

Wat kunnen wij concreet voor u als advocaat merkenrecht betekenen?

  • Wij gaan samen met u na hoe u uw productnaam of dienstennaam kan beschermen (door het merkenrecht, aangevuld met het recht op de handelsnaam, vennootschapsnaam, en domeinnaam)
  • Wij verzorgen de registratie van uw merk zowel in de registers van het BOIP (Benelux merk) als het EUIPO (Uniemerk); waar nodig werken we samen met een merkgemachtigde.
  • Wij staan u bij tijdens het opstellen of nakijken van contracten, zoals merklicentieovereenkomsten of, overeenkomsten tot overdracht van merkenrechten
  • Wij staan u bij in het geval van merkinbreuken (zowel in een online context als in het geval van namaak). In een buitengerechtelijke fase kan hierbij gedacht worden aan een ingebrekestelling (brief) of onderhandelingen over stopzetting en schadevergoeding. In een gerechtelijke fase kan gedacht worden aan een beslag inzake namaak, een stakingsprocedure of een procedure ten gronde tot vordering van een schadevergoeding. Wij staan als advocaat zowel merkhouders als inbreukplegers bij.

Ervaring

Ons team van advocaten (met kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel) heeft reeds 20 jaar ervaring in alle aspecten van het merkenrecht (trademark) in België.

Onze specialist, Mr. Joris Deene trad als advocaat reeds op in vele procedures over het merkenrecht, waarbij hij zowel rechthebbenden als inbreukplegers verdedigde.

Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan over intellectuele eigendomsrechten (waaronder het merkenrecht en het auteursrecht).

Hij is lid van BMM, de Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht

Hij is tot slot lid van de Raad voor de Intellectuele eigendom en dit in de subsectie deskundigen. De Raad voor de Intellectuele eigendom adviseert de Minister die bevoegd is voor intellectuele eigendom.

Neem contact op als u wil bijgestaan worden door een advocaat specialist in auteursrecht !