Advocaat intellectuele eigendom

U zoekt een advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom ? U wil advies over de bescherming van van uw intellectueel eigendom??

Het ICT-Rechtswijzer team van ons advocatenkantoor heeft reeds 20 jaar ervaring in het domein van de intellectuele eigendom : auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, softwarebescherming, kwekersrecht, modellenrecht etc. Intellectuele eigendomsrechten kennen geen geheimen voor ons.

Wat kunnen wij concreet voor u als advocaat intellectueel eigendomsrecht betekenen:

  • Wij gaan samen met u na hoe uw creatie het best wordt beschermd (bv. iDepot, het auteursrecht, het merkenrecht, het tekening- en modellenrecht, het softwarerecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het portretrecht etc.)
  • Wij staan u bij tijdens het opstellen of nakijken van contracten, zoals licentieovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van rechten, uitgaveovereenkomsten, marketingcontracten, software ontwikkelingsovereenkomsten, overeenkomsten met producenten etc.
  • Wij staan u bij in het geval van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (zowel in een online context als in het geval van namaak). In een buitengerechtelijke fase kan hierbij gedacht worden aan een ingebrekestelling (brief) of onderhandelingen over stopzetting en schadevergoeding. In een gerechtelijke fase kan gedacht worden aan een beslag inzake namaak, een stakingsprocedure of een procedure ten gronde tot vordering van een schadevergoeding. Wij staan als advocaat zowel rechthebbenden als inbreukplegers bij in geschillen over intellectuele eigendom.
  • Wij staan houders van intellectuele eigendomsrechten ook bij om hun inkomsten fiscaal te optimaliseren. In het bijzonder adviseren wij over de innovatieaftrek of over het gunstig fiscaal regime inzake inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten.

Ervaring

Ons team van advocaten (met kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel) heeft reeds 20 jaar ervaring in alle aspecten van intellectueel eigendom in België.

Onze specialist, Mr. Joris Deene trad als advocaat reeds op in vele procedure over intellectuele eigendomsrecht op (auteursrecht, merkenrecht, softwarerecht, octrooirecht), waarbij hij zowel rechthebbenden als inbreukplegers verdedigde.

Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan over intellectuele eigendomsrechten.

Hij is eveneens gastdocent aan de Universiteit Gent over de wisselwerking tussen het auteursrecht en nieuwe technologieën.

Hij is tot slot lid van de Raad voor de Intellectuele eigendom, sectie auteursecht (FOD Economie) en dit in de subsectie deskundigen. De Raad voor de Intellectuele eigendom adviseert de Minister die bevoegd is voor intellectuele eigendom.

Neem contact op als u wil bijgestaan worden door een advocaat specialist in intellectuele eigendom !