Advocaat auteursrecht

Een auteursrecht advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het auteursrecht. Dit is het recht dat een auteur kan inroepen op originele werken van letterkunde en kunst en dat deel uitmaakt van de grotere groep van intellectuele eigendomsrechten.

Bent u op zoek naar auteursrecht advocaten ? Wil u advies van een jurist over copyright?

Het ICT-Rechtswijzer team van ons advocatenkantoor heeft reeds 20 jaar ervaring in het auteursrecht (copyright) en dit in verschillende domeinen: mode, design, architectuur, literatuur, film, muziek, theater, software, reclame etc. Wij staan zowel overheden bij, erfgoedinstellingen (bibliotheken, musea, archieven), ondernemingen (marketingbedrijven, boekingskantoren, muziekproducenten), als particulieren (auteurs, artiesten, kunstenaars, fotografen, regisseurs, scenaristen, architecten etc.).

Wat kunnen wij concreet voor u als advocaat auteursrecht betekenen:

  • Wij gaan samen met u na hoe uw creatie het best wordt beschermd (bv. iDepot, het auteursrecht, het tekening- en modellenrecht, het softwarerecht, het databankenrecht, het portretrecht etc.)
  • Wij staan u bij tijdens het opstellen of nakijken van contracten, zoals licentieovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van rechten, uitgaveovereenkomsten, marketingcontracten, software ontwikkelingsovereenkomsten, overeenkomsten tussen producenten en auteurs, acteurs, scenarioschrijvers, regisseurs etc.
  • Wij staan u bij in het geval van inbreuken op het auteursrecht (zowel in een online context als in het geval van namaak). In een buitengerechtelijke fase kan hierbij gedacht worden aan een ingebrekestelling (brief) of onderhandelingen over stopzetting en schadevergoeding. In een gerechtelijke fase kan gedacht worden aan een beslag inzake namaak, een stakingsprocedure of een procedure ten gronde tot vordering van een schadevergoeding. Wij staan als advocaat zowel rechthebbenden als (vermeende) inbreukplegers bij in geschillen over auteursrecht.
  • Wij staan auteurs ook bij om hun inkomsten fiscaal te optimaliseren. In het bijzonder adviseren wij over het gunstig fiscaal regime inzake inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten.

Ervaring

Ons team van advocaten (met kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel) heeft reeds 20 jaar ervaring in alle aspecten van het auteursrecht (copyright) in België.

Onze specialist, Mr. Joris Deene trad als advocaat reeds op in vele procedure over het auteursrecht op, waarbij hij zowel rechthebbenden als inbreukplegers verdedigde. Zo verdedigde hij recentelijk nog met succes de belangen van de bekende komiek Jacques Vermeire in een auteursrechtelijke dispuut voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (zie het vonnis hier).

Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan over het auteursrecht.

Hij is eveneens gastdocent aan de Universiteit Gent over de wisselwerking tussen het auteursrecht en nieuwe technologieën.

Hij is tot slot lid van de Raad voor de Intellectuele eigendom, sectie auteursecht (FOD Economie) en dit in de subsectie deskundigen. De Raad voor de Intellectuele eigendom adviseert de Minister die bevoegd is voor intellectuele eigendom.

Neem contact op als u wil bijgestaan worden door een advocaat specialist in auteursrecht !